ในปัจจุบัน พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากเห็นลูกของตัวเองเป็นเด็กที่มีความฉลาดเฉลียวกันทั้งนั้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ถึงขนาดที่หลายครอบครัวส่งลูกไปเรียนเสริมกันตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม เด็กแต่ละคนมีความชอบและความฉลาดที่ไม่เหมือนกัน แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกฉลาดรอบด้านได้ ดังนี้

1.ด้านการเข้าใจตัวเอง

หากลูกมีบุคลิกภาพที่เชื่อมั่นในตัวเอง สามารถทำงานต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกคำสั่ง ก็ควรสนับสนุนด้วยการเปิดโอกาสให้ลูกได้ลองคิดวิเคราะห์ และวางแผนบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเอง เช่น การสร้างโจทย์ หรือเกมง่าย ๆ ให้ลองผิดลองถูกโดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ แต่ไม่ควรบีบบังคับ หรือชี้นำให้ทำตามเป็นอันขาด เพราะลูกอาจจะต่อต้านในอนาคต

2.ด้านดนตรี

หากพบว่าลูกชื่นชอบเสียงดนตรี หรือแยกแยะเสียงต่าง ๆ ได้ดี พ่อแม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยการหาอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีมาให้ลูกได้ทดลองเล่น เช่น หนังสือเสียง เครื่องดนตรีง่าย ๆ แบบเมโลเดียน หรืออาจหาอะไรมาให้ลูกเคาะเล่น เพื่อจับจังหวะและจำแนกเสียงด้วยตัวเอง

3.ด้านภาษา

กรณีที่เด็กสามารถพูดภาษาที่สองได้ในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงสามารถจดจำคำศัพท์ง่าย ๆ ได้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ก็ควรเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้ด้วยการหาหนังสือสองภาษาที่มีคำศัพท์ง่าย ๆ หรือชวนลูกนั่งเล่นเกมที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมถึงชวนลูกถามตอบเป็นภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มีโอกาส

4.ด้านตรรกะและการคำนวณ

ถ้าลูกสามารถแก้ปัญหาง่าย ๆ ได้ รวมถึงเข้าใจในเรื่องที่ต้องใช้ตรรกะ หรือความเป็นเหตุและผล ก็สามารถส่งเสริมด้วยการหาเกมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา เช่น เกมซูโดกุแบบ 16 ช่อง เกมที่จอดรถ รวมถึงเกมง่าย ๆ แบบเกมเศรษฐีและเกมโดมิโน่ ซึ่งล้วนเป็นเกมที่ต้องคิดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบเกม

5.ด้านมนุษยสัมพันธ์

เด็กที่ฉลาดด้านนี้ จะชอบพูดคุยหรือเล่นกับคนอื่นอยู่เสมอ ไม่ค่อยหวงตัวและไม่หวงของเล่น เมื่อถึงเวลาที่ต้องเป็นผู้นำก็สามารถปฏิบัติได้ดี หากเป็นเช่นนี้แนะนำให้พ่อแม่พาลูกไปเล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน และต่างรุ่นบ่อย ๆ เพื่อที่ลูกจะได้เข้าใจสถานะและบทบาทของตัวเองเมื่ออยู่ต่างกลุ่มกัน

นอกจากทั้ง 5 ด้านนี้แล้ว ยังมีด้านอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น ด้านร่างกาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้กล้ามเนื้อในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้านมิติสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการ หรือด้านธรรมชาติ ที่เกี่ยวกับการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว คุณพ่อคุณแม่จึงควรหมั่นสังเกตว่าลูกชอบด้านไหนมากที่สุด และพยายามส่งเสริมด้านนั้นให้เต็มที่ เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการพัฒนาตนเอง